Ceník

Ceny výkonů, které pojišťovny nehradí

Vstupní nebo řadová prohlídka pro zaměstnavatele........................................... 400 Kč
Vyšetření řidiče (nad 60 let věku i noví řídiči)........................................... 300 Kč
Vyšetření pro výkon určitých povolání (výšky, svářeči, řidiči z povolání,...).............. 400 Kč
Vyšetření pro zbrojní průkaz............................................................... 400 Kč
Aplikace očkovací látky, která nepatří mezi povinné........................................ 100 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace............................................................. 100 Kč